หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 953 | 15 พฤษภาคม 2560 16:31

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 50
ปจพ.17/61
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.154/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.477/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.3
ผบ.843/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
พ.256/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
พ.259/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
พ.770/59
ฟังคำสั่งฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
พ.885/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 8.30 น.
พ.889/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 8.30 น.
พ.912/61
นัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
พ.927/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 13.00 น.
พ.930/61
นัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.940/61
นัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.946/58
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
พ.953/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 13.00 น.
พ.954/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13.00 น.
พ.959/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 8.30 น.
พ.960/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 8.30 น.
พ.970/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.00 น.
พ.980/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 13.00 น.
พ.987/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 8.30 น.
ส.3/61
สืบพยานก่อนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.1001/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.1043/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.3
อ.1219/61
พบพนง.คุมประพฤติ
เวลา 9.00 น.
อ.2000/61
นัดพร้อม,คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.2006/61
นัดฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
อ.2023/61
นัดพร้อม,คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.2028/61
นัดพร้อม,คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.2033/61
นัดพร้อม,คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.2036/61
นัดพร้อม,คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.2046/61
นัดพร้อม,คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.218/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.3
อ.2512/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2513/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2519/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2520/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2521/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2522/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2523/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2524/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2647/56
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.2868/58
สืบพยานจำเลยที่ 2
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.3190/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ.380/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
อ.4069/60
สืบพยานจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.558/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
อ.734/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
อ.819/49
นัดพร้อมยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.985/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.