ศาลจังหวัดนครปฐม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตราบนิจนิรันดร ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนครปฐม

ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

14

         วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายอุเทน  บัวอ่อน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม  และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ในโอกาสศึกษาดูงาน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาคดีในศาล จำนวน ๑๐๓ คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน ๘ คน ในการนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายอุเทน  บัวอ่อน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากร เพื่อบรรยายให้ความรู้

อ่านข่าว

ประกาศ
เอกสารอื่นๆ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
พ.1459/59
นัดไกล่เกลี่ย นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ