ศาลจังหวัดนครปฐม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตราบนิจนิรันดร ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนครปฐมข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  ประกาศขายทอดตลาด เรื่อง การขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์
 1. ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง การขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ลษฉ 144 กรุงเทพมหานคร

 2. การเปิดเผยราคากลาง
 3. ปรับปรุงระบบปรับอากาศศาลจังหวัดนครปฐม
 4. งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และลานจอดรถยนต์

 5. ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม
 6. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศของศาลจังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 3)
 7. เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ในศาลจังหวัดนครปฐม

 8. ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 9. ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

 10. ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ
 11. ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

เอกสารอื่นๆ
  สถิติคดีศาลจังหวัดนครปฐม
 1. รายงานสถิติคดีประจำปี 2558

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ