หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม
 1. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศของศาลจังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 3)
 3. เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 4. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
 5. เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ในศาลจังหวัดนครปฐม
 6. เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 7. เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 8. เรื่อง คำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม
 9. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลจังหวัดนครปฐม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 1000 | 15 พฤษภาคม 2560 16:31

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด