หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตราบนิจนิรันดร ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนครปฐมลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 886 | 15 พฤษภาคม 2560 16:31

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

15

เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 129
ครร.1/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
ผบ.1012/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 13.30 น.
ผบ.1315/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ.1551/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 13.30 น.
ผบ.1737/60
ทำยอมสืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 13.30 น.
ผบ.187/61
นัดพิจารณาทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 9.00 น.
ผบ.204/61
ทำยอมสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.289/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ.345/61
นัดให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
ผบ.399/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 9.00 น.
ผบ.402/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 9.00 น.
ผบ.423/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.30 น.
ผบ.431/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 13.30 น.
ผบ.451/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.509/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ.526/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ.532/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ.562/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 9.00 น.
ผบ.563/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ.564/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ.565/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ.566/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ.581/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ.582/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13.30 น.
ผบ.585/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 13.30 น.
ผบ.592/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
ผบ.593/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
ผบ.598/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
ผบ.606/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ.607/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ.608/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ.609/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ.610/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ.611/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 13.30 น.
ผบ.617/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 9.00 น.
ผบ.635/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13.30 น.
ผบ.648/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 13.30 น.
ผบ.656/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
ผบ.661/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
ผบ.662/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
ผบ.663/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
ผบ.664/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
ผบ.665/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 9.00 น.
ผบ.676/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
ผบ.683/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ.684/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.30 น.
ผบ.685/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.30 น.
ผบ.691/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 13.30 น.
ผบ.692/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 13.30 น.
ผบ.693/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
ผบ.698/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ.708/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 9.00 น.
ผบ.742/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 13.30 น.
ผบ.767/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 13.30 น.
ผบ.768/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 13.30 น.
ผบ.769/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 9.00 น.
พ.1242/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
พ.1318/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13.30 น.
พ.148/61
นัดไกล่เกลี่ยชื้สองสถานกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13.30 น.
พ.149/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
พ.1737/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 13.30 น.
พ.196/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
พ.2/61
นัดไกล่เกลี่ยตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
พ.259/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
พ.284/61
สืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 13.30 น.
พ.286/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13.30 น.
พ.298/61
ไกล่เกลี่ยทำยอมสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 13.30 น.
พ.310/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
พ.361/61
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 13.30 น.
พ.429/61
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 13.30 น.
พ.444/61
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13.30 น.
พ.445/61
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13.30 น.
พ.446/61
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
พ.448/61
นัดชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.30 น.
พ.483/61
นัดชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
พ.493/61
นัดชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
พ.529/61
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
พ.530/61
นัดชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
พ.590/61
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 13.30 น.
พ.591/61
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
พ.592/61
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
พ.607/61
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
พ.893/60
สืบพยานโจทก์,ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
พ.895/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
ม.22/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 9.00 น.
รก.4/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
อ.1036/49
ไต่สวนนายประกัน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.1118/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 13.30 น.
อ.1130/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
อ.1305/61
นัดพร้อม,คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
อ.1308/61
นัดพร้อม,คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
อ.1335/61
นัดพร้อม,คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
อ.1345/61
นัดพร้อม,คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 13.30 น.
อ.1347/61
นัดพร้อม,คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 13.30 น.
อ.149/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 10
อ.161/61
นัดสืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13.30 น.
อ.1810/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1812/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1814/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1815/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1818/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1820/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1821/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1823/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1825/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1828/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1829/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1830/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1836/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1837/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1882/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
อ.3069/60
นัดตรวจพยานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 13.30 น.
อ.307/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.351/61
ไต่สวน 1002
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
อ.3802/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.3893/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 29 เวลา 9.00 น.
อ.438/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
อ.501/61
ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 13.30 น.
อ.510/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.5151/52
นัดสืบพยานคดีส่วนแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.578/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.645/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.709/61
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.730/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.756/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะฯ)
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
อ.758/61
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.802/61
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
อ.893/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
อ.992/61
นัดพร้อม,คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.