หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตราบนิจนิรันดร ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนครปฐมลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 628 | 15 พฤษภาคม 2560 16:31

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 30
ผบ.1159/60
นัดพร้อมทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.1309/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
ผบ.15/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 16.30 น.
ผบ.1761/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
ผบ.1974/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 16.30 น.
ผบ.1987/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 16.30 น.
ผบ.1988/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 16.30 น.
ผบ.1989/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 16.30 น.
ผบ.1990/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 16.30 น.
ผบ.1991/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 16.30 น.
ผบ.1992/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 16.30 น.
ผบ.47/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 16.30 น.
ผบ.48/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 16.30 น.
พ.1351/60
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
พ.1625/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
พ.1733/60
นัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
พ.1767/60
นัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.1774/60
นัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
พ.37/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 16.30 น.
พ.38/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 16.30 น.
พ.39/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 16.30 น.
พ.41/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
อ.2232/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.2611/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.2644/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.2754/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
อ.2805/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ.3447/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
อ.3831/60
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.4055/60
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.