ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตราบนิจนิรันดร ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนครปฐม

ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการศาลเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดเดชานุสรณ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการศาลเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดเดชานุสรณ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23  มิถุนายน  2559  เวลา 9.00 – 12.00 น. ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการศาลเคลื่อนที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมกับจังหวัดนครปฐม ณ ศาลาเอนกประสงค์    วัดเดชานุสรณ์ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีประชาชนมาขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายและแจกแผ่นพับความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่สนใจเป็นจำนวนมาก