ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตราบนิจนิรันดร ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนครปฐม

ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์

ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์
     เมื่อวันอังคารที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีหม่อมหลวงนารีธรรม ศรีธวัช เป็นประธานเปิดโครงการและนายสุนทร  ศันติวิชยะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม                     โดยมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมได้แก่ ศาล อัยการ ตำรวจ ทนายความ ราชทัณฑ์ คุมประพฤติ บังคับคดี  จำนวน ๑๗๐ คน  ช่วงเช้าได้จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่และช่วงบ่ายเป็นการจัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการประสานงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกัน     มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น