ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตราบนิจนิรันดร ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนครปฐม

ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรม (ความรู้เทคนิคการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท)

ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรม (ความรู้เทคนิคการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท)
       เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 - 15.00 นาฬิกา นายสุนทร  ศันติวิชยะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการอบรม  “ความรู้เทคนิคการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท” โดยมีนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน สำนักงานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ในศาลจังหวัดนครปฐม สามารถไกล่เกลี่ยคดีเพื่อระงับข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจในระบบการไกล่เกลี่ยซึ่งผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครปฐมและข้าราชการศาลจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมรับฟังการอบรมโดยพร้อมเพรียง