ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

ศาลจังหวัดนครปฐม สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ตรวจราชการศาลจังหวัดนครปฐม เพื่อสานฝันสู่ความเป็นหนึ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)

ศาลจังหวัดนครปฐม สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ตรวจราชการศาลจังหวัดนครปฐม  เพื่อสานฝันสู่ความเป็นหนึ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  (ครั้งที่ ๒)
     เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๗  พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อสานฝันสู่ความเป็นหนึ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) โดยมีนายสุนทร  ศันติวิชยะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับพร้อมคณะผู้พิพากษาและข้าราชการ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบข้อซักถามเบื้องต้นต่อคณะทำงานตรวจติดตามและรับคำแนะนำในการปฏิบัติงาน