ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

ศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนการบินครบรอบปีที่ ๗๕

ศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนการบินครบรอบปีที่ ๗๕
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายสุนทร  ศันติวิชยะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ธาดา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนการบิน ครบรอบปีที่ ๗๕  ณ อาคารกองบัญชาการโรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม