ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตราบนิจนิรันดร ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนครปฐม

ศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนการบินครบรอบปีที่ ๗๕

ศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนการบินครบรอบปีที่ ๗๕
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายสุนทร  ศันติวิชยะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ธาดา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนการบิน ครบรอบปีที่ ๗๕  ณ อาคารกองบัญชาการโรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม