ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตราบนิจนิรันดร ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนครปฐม

ศาลจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการศึกษาดูงาน

ศาลจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการศึกษาดูงาน