ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day และปลูกขยายพันธ์ุต้นรวงผึ้ง

ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day และปลูกขยายพันธ์ุต้นรวงผึ้ง