ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

ศาลจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่ออุทิศถวายแด่ท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์

ศาลจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่ออุทิศถวายแด่ท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์