ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

ศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ศาลจังหวัดนครปฐม  ร่วมต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่